• Kjartan Haugen P1040457
  • Overskrift regionsenter??
Aktuelt

AKTUELT

Innbyggjar

INNBYGGJAR

Tilsett

TILSETT

Politikar

POLITIKAR

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Fram til det er kome kongeleg resolusjon om samanslåinga, vil arbeidet med å førebu samanslåinga bli styrt av ei mellombels fellesnemnd, med medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.