Aktuelt

Rekrutteringsbyrå skal finna prosjektleiar

Rekrutteringsbyrå skal finna prosjektleiar

Rekrutteringsselskapet Mercuri Urval er tildelt oppdraget med å rekruttera prosjektleiar for samanslåinga av Voss og Granvin. Prosjektleiaren skal også verta rådmann i Voss herad frå 2020.

Les vidare

Møtedag i samanslåinga

Møtedag i samanslåinga

Fredag er møtedagen for dei som atrbeider med samanslåinga. Både Fellesnemnd og Partssamansett utval har møte

Les vidare

Voss herad frå 1. januar 2020

Voss herad frå 1. januar 2020

Den nye kommunen skal heita Voss herad. Det er klart etter at både eit møte mellom kommunestyret i Voss og heradsstyret i Granvin, heradsstyret i Granvin og kommunestyret i Voss formelt vedtok å etablera ein ny kommune.

Les vidare

Går inn for Voss herad

Går inn for Voss herad

Ei samrøystes mellombels fellesnemnd innstilte fredag 25. august på at namnet på den nye kommunen skal vera Voss herad. Onsdag 30. augsut vert det endeleg bestemt kva politikarane i Voss og Granvin meiner om spørsmålet.

Les vidare

Fire millionar kroner til infrastruktur

Fire millionar kroner til infrastruktur

Voss og Granvin får fire millionar kroner frå departementet til betra digital infrastruktur. Totalt delte kommunal og moderniseringsdepartementet ut 150 millionar kroner til vegar og digital infrastruktur til 41 kommunesamanslåingar.

Les vidare

Fyrste spadetak mot nye Voss

Fyrste spadetak mot nye Voss

Det var god stemning under Voss og Granvin sitt felles formannskapsmøte på Voss torsdag 2. februar. Møtet markerte på mange måtar starten på den store prosessen som skal munna ut i ein ny kommune som skal vera i full drift 1. januar 2020.

Les vidare