• Kva kan me hjelpa deg med?

    Kva kan me hjelpa deg med?

  • Kva kan me hjelpa deg med?

    Kva kan me hjelpa deg med?

  • Kva kan me hjelpa deg med?

    Kva kan me hjelpa deg med?

Ulike behov for hjelp

Å hjelpa innbyggjarar som treng hjelp er ei av dei viktigaste oppgåvene til kommunen. Folk er ulike, og har ulike behov. Det er grunnen til at hjelpa må tilpassast den enkelte sin kvardag. Nokon ynskjer å koma i gang med trening eller ha likesinna å snakka med. I den andre enden av skalaen strir nokon med sjukdom og plager, eller manglar krefter til å takla daglege gjeremål. Graden av hjelp blir ofte framstilt som ei helse- og omsorgstrapp der ein tilbyr hjelp på bakgrunn av livssituasjonen. Kan den som treng hjelp ha det bra på eit av dei fyrste trinna, er det ingen grunn til å klatra i trappa.

Sjå oversikt

Helse- og omsorgstenestene i Voss kommune

Strategidokument som gjeld helse- og omsorgstenestene i Voss

Les vidare