Demens og minnetap

Her finn du meir informasjon om demens og tap av minne. 

Utgreiing av demens

Demens er ei av dei vanlegaste sjukdomstilstandane blant eldre, og kommunen tilbyr utgreiing ...

Les meir

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00