Ein god samtale gjer livet betre

Å ha nokon å dela tankar, gleder og sorger med, er for mange ein sjølvsagt ting. Men ofte er det ikkje slik, og då er det godt å vita at det finnest hjelp til å koma ut blant folk og til å møta andre i same situasjon. Du kan òg få praktisk hjelp til mange ting, slik at du kan bu heime. Nedanfor finn du artiklar som handlar om dette.

Ledsagerbevis

Har du ei fysisk eller psykisk funksjonshemming med behov for hjelp til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet...

Les meir

Dagsaktivitetstilbod

For menneske med funksjonshemming, personar med psykisk liding, eldre og menneske med demens.

Les meir

Støttekontakt/ treningskontakt

Hjelp til å få ei aktiv fritid eller koma ut av eit isolert tilvære på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringar.

Les meir