Framtidsfullmakt - Vergemål

Framtidsfullmakt / Vergemål er ei frivillig, privatrettsleg ordning når du ikkje lengre er i stand til å ivareta interessene dine. Sjå www.vergemal.no