Kompensasjon og fordelar

Desse artiklane handlar om kompensasjon for omsorgsarbeid.

Ledsagerbevis

Har du ei fysisk eller psykisk funksjonshemming med behov for hjelp til dei fleste av gjeremåla i dagleglivet...

Les meir

Omsorgslønn

Omsorgsytar, eit familiemedlem eller andre nærståande med særleg tyngjande omsorgsarbeid kan søkja om omsorgsløn.

Les meir