Psykiske vanskar og rusproblem

Nedanfor finn du artiklar om rusproblem og om psykiske vanskar og kva kommunen kan hjelpa med.

Miljøterapi rus

Har du ein problematisk bruk av rusmidlar eller medikament, kan du få hjelp til å meistre kvardagen.

Les meir

Psykiske helsetenester

Har du psykiske vanskar eller lidingar vil kommunen kunna gje tilbod for å styrkja evna di til å meistra livet.

Les meir

Tilrettelagt butilbod – Psykisk helse

Voss kommune har 13 plassar med tilrettelagt butilbod i omsorgsbustader med bemanning.

Les meir