Transporttenesta for rørslehemma TT-kort

Dette er eit tilbod frå Hordaland fylkeskommune, og skal motverka isolasjon og bidra til auka livskvalitet til rørslehemma. Transporttilbodet skal gjelda personar som er varig rørslehemma.

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00