Manntalet ligg no ute til offentleg ettersyn fram til valdagen på

                        Servicetorget, Tinghuset i opningstida

Veljarane vil og få tilsendt valkort med opplysningar om røystestad og opningstider.

Sjekk om du står i manntalet.  Du kan og ringja kommunen, tlf. 56 51 94 00 for å sjekka dette. Evt. merknader og klager må sendast skriftleg til Valstyret i Voss, pr epost   eller brev til Postboks 145, 5701  VOSS

Klager som vert tekne til fylgje vert retta opp i manntalet heilt fram mot valdagen.