Møtedag i samanslåinga

Fredag er møtedagen for dei som atrbeider med samanslåinga. Både Fellesnemnd og Partssamansett utval har møte

 

Også den administrative styringsgruppa møtes etter at Fellesnemnda har hatt sitt møte. Den administrative styringsgruppe er sett saman av leiargruppa til rådmannen i Voss og rådmannen i Granvin. 

Klikk deg inn her for å sjå sakspapira til møte i Fellesnemd og Partssamansett utval