Kommunikasjonsplan på plass

I sist møte i Fellesnmenda vart kommunikasjonsplanen for Voss herad 2020 vedteken. I planen heiter det at kommunikasjonsarbeidet i samanslåinga skal skapa interesse og entusiasme for prosjektet, skapa forståing for kvifor kommunane skal bli ein og byggja tillit, truverd og eit positivt bilete av Voss herad.

 

Planen inneheld også ei rekkje kommunikasjonstiltak som skal hjelpa prosjektet med å nå desse målsetjingane.

Kommunikasjon er sett på som ein av nyklane til ein vellukka samanslåing, og både tilsette og innbyggjarane skal få rett informasjon til rett tid, og ha høve til å koma i dialog med Voss herad 2020.

Les planen her