Ope møte om kommuneplanen

Måndag 7. mai vert det ope møte om kommuneplanen i Voss herad. tema for møtet er etikk, folkehelse og det grøne skiftet. Møtet finn stad i kantina på Voss tinghus.

 

Universitetslektor Øystein Hide skal snakka om etikk og folkehelse, om korleis me bør møta framtida, kva som er rett strategi for best mogleg folkehelse i 2030 og kva endringar som må til. 

Synnøve Kvamme skal snakka om det grøne skiftet, kva endringar det betyr og kva utfordringar og handlingsrom dette gir oss. 

Ope_møte.pdf