Budsjettframlegget er klart

Torsdag 7. november legg rådmannen fram budsjetteframlegget for formannskapet i Voss herad.

 

Saka om budsjettet inneheld ei rekkje dokument. Alle dokumenta i saka finn du her: Orientering om økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.

Budsjettframlegget finn du her: Økonomiplan og årsbudsjett.

I samband med arbeidet med økonomiplanen i juni, vedtok Fellesnemnda også at fleire tiltak skal utgreiast til budsjetthandsaminga. Desse utgreiingane finn du her: Utgreiingar etter Fellesnemnda sitt vedtak.