Notat om perioden frå val til ny kommune

Notat frå prosjektrådmann til Granvin heradsstyre og Voss kommunestyre for å klargjere dei formelle rammene rundt overgangen til nytt herad frå 01.01.2020.

Kva roller har Fellesnemnda, det nyvalde heradsstyret og gjeldande kommunestyre/ heradsstyre skal ha i perioden frå valet hausten 2019 og fram til samanslåingstidspunktet.

Notat om perioden frå val til ny kommune