Nyheitsbrev i september

I tida fram mot 1. januar 2020 vil prosjektet koma med nyheitsbrev med informasjon om samanslåinga.

 

 

Meininga med nyhetsbrevet er å gje informajson frå saker i Fellesnemnda, saker som kjem og elles det som er relevant å informera om til ei kvar tid. Nyheitsbreva vil bli publisert på www.vossherad og på facebooksida til Voss herad 2020. Klikk her for nyheitsbrevet.