Siste nytt frå helse og omsorg

Tillitsvalde og verneombod har laga nyhetsbrev nr. 2 frå helse og omsorg.

 

Det er berre att eitt år til Voss herad er etablert. Tillitsvald eog verneombod håpar dei som har idear og innspel melder frå. Les om dette og anna frå tenestene innan helse og omsorg i dette nyheitsbrevet: Nyheitsbrev nr. 2, helse og omsorg