Siste nytt frå helse og omsorg

Jenny, Anne Berit og Trude

Tillitsvalde og vernetenesta har laga nyheitsbrev nr 4 frå arbeidet med Voss herad i helse- og omsorgsgruppene. Der melder dei om spanande tider i avdelinga, og oppmodar tilsette til å delta aktivt i prosessen med å forma tenestene fram mot ny kommune. 

Les om dette og andre ting i nyheitsbrevet: Nyheitsbrev nr 4 frå helse og omsorg