Styringsdokument og framdriftsplan på plass

Mellombels fellesnemnd vedtok på sitt første møte både styringsdokumentet og framdriftsplanen for jobben med å byggja ein ny kommune, beståande av Voss og Granvin.

Utover å vedta styringsdokument og framdriftsplan, konstituerte mellombels fellesnemnd seg, med ordførar Hans-Erik Ringkjøb som leiar og ordførar Ingebjørg Winjum som nestleiar. Medlemene i mellombels fellesnemnd er:

Frå Voss:

 1. Hans Erik Ringkjøb, leiar
 2. Sigbjørn Hauge
 3. Bjørg Djukastein  
  1. vara: Jorunn Ytrefjord
  2. vara: Knut Ståle Kvissel
  3. vara: Arne Mossefinn 

Frå Granvin:

 1. Ingebjørn Winjum, nestleiar
 2. Hans Jacob Mæland
  1. vara: Lars Brekke
  2. vara Marianne Espeland
  3. vara Atle Seim
 3. Annlaug H. Såkvitne
  1. vara: Knut Endre Folkedal
  2. vara: Martin Hamre
  3. vara: Erling Bruvik

Frå dei tilsette:

To hovudttillitsvalde frå Voss, to hovudtillitsvalde frå Granvin.

Arbeidsutvalet vart også vedtatt, der sit ordførarane og rådmennene i dei to kommunane.