Utvida Formannskapsmøte 07. november 2019 - Orientering om økonomiplan 2020 - 2023 og årsbudsjett 2020