Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Folder Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

Documents

Toggle Tittel Dato
pdf Budsjett 2019 Voss herad skisse Sv, Sp og Ap ( pdf, 606 KB ) (70 downloads)
pdf Mdg sine innspel til Voss kommune sitt budsjett 2020 ( pdf, 437 KB ) (50 downloads)
pdf Saksprotokoll Økonomiplan2020 2023 med årsbudsjett 2020 lagt på høyring av Formannskapet 18 11 19 ( pdf, 959 KB ) (36 downloads)
pdf Vedlegg 1 Budsjettdokument Økonomiplan 2020 2023 med årsbudsjett 2020 Rådmannen sitt framlegg ( pdf, 1.66 MB ) (36 downloads)
pdf Vedlegg 10 Sakshandsaming Fellesnemnda, Strategi for helse og omsorg, 2015 2025 Morgondagens omsorg i mine og dine hender ( pdf, 506 KB ) (43 downloads)
pdf Vedlegg 11 Vedtak , Fellesnemnda 19102018, Sak 14 18, Behandling av strategi for helse og omsorg ( pdf, 198 KB ) (51 downloads)
pdf Vedlegg 12 Voss ungdomsskule Utbygging ( pdf, 557 KB ) (36 downloads)
pdf Vedlegg 2 Tenesteanalyse Voss herad, til budsjett 20200 ( pdf, 1.08 MB ) (27 downloads)
pdf Vedlegg 3 Utgreiingar etter Fellesnemnda sitt vedtak frå Økonomiplan 2020 2023, 14 06 190 ( pdf, 315 KB ) (22 downloads)
pdf Vedlegg 4 Presentasjon i heradsstyret 17 10 19 Årsbudsjett 20200 ( pdf, 3.71 MB ) (22 downloads)
pdf Vedlegg 5 Oversikt ønska tiltak investering, ikkje prioritert0 ( pdf, 42 KB ) (23 downloads)
pdf Vedlegg 6 Oversikt, ønska tiltak drift, men ikkje prioritert inn i økonomiplan 2020 2023 ( pdf, 37 KB ) (41 downloads)
pdf Vedlegg 7 Informasjon om nytt pleie og omsorgsbehov, haust 2019 ( pdf, 85 KB ) (41 downloads)
pdf Vedlegg 8 Presentasjon i Formannskapet 07 11 19 Økonomiplan 2020 2023 og årsbudsjett 2020 ( pdf, 4.26 MB ) (43 downloads)
pdf Vedlegg 9 Strategidokument, helse og omsorg 2015 2025 ( pdf, 2.07 MB ) (33 downloads)
pdf Verbalframlegg Høgre budsjett 2020 Voss ( pdf, 104 KB ) (27 downloads)
pdf Økonomiplan 2020 2023 med årsbudsjett for 2020 ( pdf, 715 KB ) (38 downloads)