Avtalar, styringsdokument og planar

Folder Avtalar, styringsdokument og planar

Documents

Toggle Tittel Dato
pdf Administrativ organisering av Voss herad ( pdf, 344 KB ) (964 downloads) Popular
pdf Adminstrativt delegeringsreglement for Voss herad ( pdf, 158 KB ) (93 downloads)
pdf Høyringsdokument Politisk organisering og reglement Voss herad 2020 ( pdf, 1.90 MB ) (551 downloads) Popular
pdf Intensjonsavtale for samanslåing. Hovuddokument. ( pdf, 3.74 MB ) (478 downloads) Popular
document Kommunestruktur diskusjonsnotat til felles formannskapsmoete 2 2 17 ( docx, 81 KB ) (303 downloads) Popular
pdf Kommunestyresak Voss 14 april 2016 ( pdf, 600 KB ) (327 downloads) Popular
pdf Kommunikasjonsplan Voss herad 2020 pdf (1) ( pdf, 167 KB ) (376 downloads) Popular
pdf Krav til kommunalsjefar og stabssjefar ( pdf, 86 KB ) (493 downloads) Popular
pdf Notat om perioden frå val til ny kommune ( pdf, 1.13 MB ) (23 downloads)
pdf Nye Voss Styringsdokument V7 ( pdf, 566 KB ) (687 downloads) Popular
pdf Omstillingsavtale Voss herad ( pdf, 1.13 MB ) (369 downloads) Popular
pdf Oppdragsskildring HR og innovasjon ( pdf, 93 KB ) (370 downloads) Popular
pdf Oppdragsskildring Innbyggjarservice ( pdf, 96 KB ) (337 downloads) Popular
pdf Oppdragsskildring Strategi og styring ( pdf, 99 KB ) (318 downloads) Popular
pdf Organisering av stabsavdelinga strategi og styring, høyring ( pdf, 208 KB ) (505 downloads) Popular
pdf Organisering HR og innovasjon ( pdf, 191 KB ) (126 downloads) Popular
document Organisering HR og innovasjon, høyring ( docx, 41 KB ) (729 downloads) Popular
pdf Organsiering Innbyggjarservice høyring ( pdf, 133 KB ) (570 downloads) Popular
pdf Protokoll sak 41-17, kommunestruktur, kommunestyret 30.08.17 ( pdf, 411 KB ) (458 downloads) Popular