Planprogram for kommuneplan 2020-2031

Fellesnemnda for Voss herad 2020 har vedteke planprogrammet for kommunelanen 2020-20131. Planprogrammet skisserer opplegget rundt planprosessen, kva område som er viktige, medverknad og framdriftsplan. Klikk her for planprogrammet, eller klikk i i menyen til høgre.