Voss og Granvin er mellom dei kommunane som har fått pengar til infrastrukturtiltak i samband med kommunesamanslåing. Totalt har kommunal- og moderniseringsdepartementet delt ut 150 millionar kroner til 41 samanslåingar, som tel til saman 104 kommunar. Voss og Granvin får fire millionar. Midlane vil bli nytta til digital infrastruktur i den nye kommunen. Mellom anna er det trong for å oppgradera nettverk og utstyr for velverdsteknologi både i Voss og Granvin. Det er også trong for å homogenisera trådlaust nettverksutstyr i Granvin, og fornya forsyning, fiber og utstyr til infrastruktur i Granvin. Midlane vil også bli brukt til digitalisering av papirarkiva for begge kommunane, og til noko ny programvare innan e-Byggesak og digitale tenester for eigedomsinformasjon.Voss og Granvin søkte om fem millionar kroner, og fekk altså fire millionar frå departementet.