Også den administrative styringsgruppa møtes etter at Fellesnemnda har hatt sitt møte. Den administrative styringsgruppe er sett saman av leiargruppa til rådmannen i Voss og rådmannen i Granvin. 

Klikk deg inn her for å sjå sakspapira til møte i Fellesnemd og Partssamansett utval