Planen inneheld også ei rekkje kommunikasjonstiltak som skal hjelpa prosjektet med å nå desse målsetjingane.

Kommunikasjon er sett på som ein av nyklane til ein vellukka samanslåing, og både tilsette og innbyggjarane skal få rett informasjon til rett tid, og ha høve til å koma i dialog med Voss herad 2020.

Les planen her