Universitetslektor Øystein Hide skal snakka om etikk og folkehelse, om korleis me bør møta framtida, kva som er rett strategi for best mogleg folkehelse i 2030 og kva endringar som må til. 

Synnøve Kvamme skal snakka om det grøne skiftet, kva endringar det betyr og kva utfordringar og handlingsrom dette gir oss. 

Ope_møte.pdf