Nye Voss

Fellesnemnda for Nye Voss har i møte 15.12.2017 vedteke å leggja planprogrammet for kommuneplan for Voss herad 2020-2031 ut på høyring. I planprogrammet finn du opplegget rundt planprosessen, viktige fokusområde, medverknad og framdriftsplan. Frist for å koma med merknader er sett til 20. februar 2018.

 

Eventuelle merknader kan sendast til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.. Det er lagt opp til at fellesnemnda skal vedta planprogrammet i mars 2018.

Framlegg til planprogram for kommuneplan 2020-2031 for Voss herad finn du ved å klikka her, eller i menyen til høgre.  

Innspel til kommuneplan 2020-2031

Fellesnemnda varslar samstundes at planarbeidet startar opp, jf. plan- og bygningslova § 11-12. I samband med dette ynskjer me innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel. Lag, organisasjonar, verksemder og privatpersonar kan koma med innspel. Alle innspela må vera skriftlege. Informasjon rundt innspel til kommuneplanen, og skjema som du skal nytta til arealdelen vert lagt ut på www.nyevoss.no rett over nyttår.