Politikar

Ein ny kommune

Ein ny kommune

1. januar 2020 blir Voss kommune og Granvin herad lagt ned, og ein ny kommune skal etablerast.

Les vidare

Kven gjer kva

Kven gjer kva

Det er Fellesnemnda som leier arbeidet med samanslåinga. Fellesnemnda er samansett av politikarar frå både Voss og Granvin.

Les vidare

Politisk samanslåing

Politisk samanslåing

Alt i 2018 må den politiske samanslåinga vera på plass. Då skal partia nominera kandidatane til Kommune- og fylkestingsvalet i september 2019, som avgjer samansetninga i det nye kommunestyret.

Les vidare

Voss kommune – Politiske utval og møte (Ekstern lenkje). Her vil ein finna møteplanar, innkallingar og dokument.