Tilsett

Granvin + Voss = sant

Granvin + Voss = sant

1. januar 2020 blir Voss kommune og Granvin herad lagt ned, og ein ny kommune skal etablerast. Den nye kommune vil ha namnet Voss, ha administrasjonssenter på Vossevangen og vil omfatta gamle Voss kommune og Granvin herad.

Les vidare

Tilsette og verneteneste representerte

Tilsette og verneteneste representerte

Dei tilsette i dei to kommunane er godt representerte i arbeidet med å samaslåinga, både i politiske fora og i adminstrative arbeidsgrupper.

Les vidare

Arbeidsgrupper for kvar del av kommunen

Arbeidsgrupper for kvar del av kommunen

Samanslåinga betyr at to kommunale organisasjonar skal smeltast saman til ein. Det skal ei rad arbeidsgrupper jobba med fram mot 1. jauar 2020.  

Les vidare