Kommuneplan Nye Voss

Prosessen

Prosessen med kommuneplanen for Voss herad 2020-2031 starta med at planprogrammet vart lagt ut på høyring frå 15.desember 2017, og fram til 20.februar 2018. Samtidig vart det varsla oppstart av kommuneplanarbeidet frå og med nyttår 2018.

Les vidare

Kom med innspel til kommuneplanen

Fellesnemnda vedtok 15.12.2017 å starta opp arbeidet med kommuneplan 2020-2031 for Voss herad. Me opnar no for innspel til samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen i perioden 6. januar 2018 til og med 7. mai 2018.

Les vidare

Planprogram for kommuneplan 2020-2031

Fellesnemnda for Voss herad 2020 har vedteke planprogrammet for kommunelanen 2020-20131. Planprogrammet skisserer opplegget rundt planprosessen, kva område som er viktige, medverknad og framdriftsplan. Klikk her for planprogrammet, eller klikk i i menyen til høgre. 

Les vidare

Ein kommuneplan blir til

Nye Voss skal bli til Voss herad frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal ha ein kommuneplan for perioden 2020-2031. Det skal utarbeidast ein kommuneplan innan utgangen av 2019, som Voss heradsstyre skal vedta i 2020.

Les vidare