Val 2019

På denne sida vil du finne informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Valdagen er måndag 9. september 2019.

1. januar 2020 er Voss kommune, Granvin herad og deler av Ullensvang herad (Oksenhalvøya) slått saman til ein ny kommune – Voss herad. Ved kommune- og fylkestingsvalet 2019 er kommunane endå ikkje samanslått, men valet skal gjennomførast som om samanslåinga allereie har skjedd.

Førehandsrøysting 12. august - 6. september

Førehandsrøysting 12. august - 6. september

Er du folkeregistrert i ein anna kommune enn Voss må du hugse å førehandsrøyste. På valdagen 9. september kan du kun røyste i heimkommunen din!

Valstyret i Voss herad har vedteke at Voss skal ha 6 stader der du kan førehandsrøyste, i tillegg til alle institusjonar og heimerøysting.

Les vidare

Listeforslag til kommunestyrevalet i Voss herad 2019

Listeforslag til kommunestyrevalet i Voss herad 2019

Her finn du ei oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere liste var 1. april kl 12. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess.

Les vidare

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet

Frist for å levere listeforslag til kommunevalet 2019 i Voss herad er måndag 1. april kl 12.

Les vidare

Alle artiklar om val 2019: