Val 2019

På denne sida vil du finne informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. Valdagen er måndag 9. september 2019.

1. januar 2020 er Voss kommune, Granvin herad og deler av Ullensvang herad (Oksenhalvøya) slått saman til ein ny kommune – Voss herad. Ved kommune- og fylkestingsvalet 2019 er kommunane endå ikkje samanslått, men valet skal gjennomførast som om samanslåinga allereie har skjedd.

Står du i manntalet?

Står du i manntalet?

Valdagen er måndag 9. september, med høve til førehandsrøysting frå 12/8. 

For å kunne røysta må du stå i manntalet.  Manntalet er sett opp på grunnlag av folkeregisteret 30. juni d.å.  D.v.s. at den som melder flytting seinare enn 30. juni  vert ståande i manntalet i den valkrinsen og den kommunen vedkomande flyttar frå.

Les vidare

Godkjende vallister for Voss herad

Godkjende vallister for Voss herad

Her finn du ei oversikt over dei godkjende listene til kommunestyrevalet 2019.

Vallister med kandidatar til kommunestyrevalet 2019

Les vidare

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet

Frist for å levere listeforslag til kommunevalet 2019 i Voss herad er måndag 1. april kl 12.

Les vidare

Alle artiklar om val 2019: