Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

FELLESNEMNDA

Heradsbloggen

POLITIKK

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Info om faktura til ny kommune

Voss kommune og Granvin herad vert slått saman til Voss herad frå 01.01.2020. Voss herad er ein heilt ny kommune, men heradet vil fortsetje å ha same organisasjonsnummeret som Voss kommune har i dag. For at overgangen vert best mogleg er det viktig at våre leverandørar sender faktura til rett kommune.

Les vidare

Høyring - Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett for 2020

Høyring - Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett for 2020

Framlegg til Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett for 2020 er historisk. Det er den fyrste økonomiske planen for Voss herad, og her finn du https://pub.framsikt.net/2020/voss/bm-2020-økonomiplan_2020-2023_med_årsbudsjett_2020/

Les vidare

Budsjettframlegget er klart

Torsdag 7. november legg rådmannen fram budsjetteframlegget for formannskapet i Voss herad.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: