Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Siste nytt frå helse og omsorg

Siste nytt frå helse og omsorg

Tillitsvalde og verneombod har laga nyhetsbrev nr. 2 frå helse og omsorg.

Les vidare

Høyring – Korleis vil stabsavdelingane sjå ut?

Høyring – Korleis vil stabsavdelingane sjå ut?

Dei tre stabsavdelingane for Voss herad byrjar å ta form. Me vil ha dine innspel på korleis avdelingane skal sjå ut. Framlegga er laga på grunnlag av visjonsnotat for Voss herad, kartleggingar, analyse, vurderingar og innspel.

Les vidare

Møte i fellesnemnda

Møte i fellesnemnda

Det er kalla inn til møte i fellesnemnda fredag 19. oktober kl 9. Møte er ope for alle. Saker som skal handsamast er samordning av gardsnummersystema, verknadsdato for felles vedtekter og reglement for barnehage, SFO og skule og oppfølging av lokaldemokratiundersøkingane. Du kan lese sakspapira her: Fellesnemnd 19.10.2018

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: