Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Møte i fellesnemnda

Møte i fellesnemnda

Det er kalla inn til møte i fellesnemnda fredag 19. oktober kl 9. Møte er ope for alle. Saker som skal handsamast er samordning av gardsnummersystema, verknadsdato for felles vedtekter og reglement for barnehage, SFO og skule og oppfølging av lokaldemokratiundersøkingane. Du kan lese sakspapira her: Fellesnemnd 19.10.2018

Les vidare

Fellesmøte om ny stabsavdeling

Fellesmøte om ny stabsavdeling

Ei heilt ny stabsavdeling skal bli etablert i Voss herad. Stabsavdelinga skal heita Innbyggjarservice. Alle tilsette i avdelingane som skal vera involvert var denne veka samla for å planleggja korleis avdelinga skal bli.

Les vidare

Stabssjef strategi og styring er tilsett

Stabssjef strategi og styring er tilsett

Liv Myklebust (36) er tilsett som stabssjef for strategi og styring i Voss herad. Ho er i dag strategi- og økonomileiar i kommunalavdeling helse og omsorg i Voss kommune.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: