Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Notat om perioden frå val til ny kommune

Notat om perioden frå val til ny kommune

Notat frå prosjektrådmann til Granvin heradsstyre og Voss kommunestyre for å klargjere dei formelle rammene rundt overgangen til nytt herad frå 01.01.2020.

Les vidare

Står du i manntalet?

Står du i manntalet?

Valdagen er måndag 9. september, med høve til førehandsrøysting frå 12/8. 

For å kunne røysta må du stå i manntalet.  Manntalet er sett opp på grunnlag av folkeregisteret 30. juni d.å.  D.v.s. at den som melder flytting seinare enn 30. juni  vert ståande i manntalet i den valkrinsen og den kommunen vedkomande flyttar frå.

Les vidare

Nyheitsbrev frå helse og omsorg

Nyheitsbrev frå helse og omsorg

Det er mange prosjekt på gong i helse og omsorg, noko som kan vera krevjande for alle tilsette i eininga. Tillitsvalde og verneombod kjem med nyheitsbrev nummer 5, og ynskjer alle tilsette ein fantastisk flott sommar! 

Nyheitsbrev_nr_5.pdf

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: