Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Konstituerande møte i Voss herad

Konstituerande møte i Voss herad

Leiar for Fellesnemdna Voss herad 2020 har kalla inn til konstituerande møte for Voss heradsstyre torsdag 17.10.19 kl. 15:00 på Tinghuset på Voss. Sakene til møte finn du her.

Les vidare

Høyring – Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020

 

Framlegg til Kommunal forskrift for vass- og avløpsgebyr i Voss herad gjeldande frå 01.01.2020 vart lagt fram i Fellesnemnda i møte 13.09.2019.

Les vidare

Endeleg valoppgjer for Voss herad

Valoppgjeret er no ferdig, og du kan sjå resultata på valgresultater.no. Under vil du og finne liste over dei 43 representantane i Voss heradsstyre, samt ny kandidatrangering.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: