Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Feiring i fellesnemnda

Feiring i fellesnemnda

Med kommunepins og kake, utsmykka med Voss herad sitt kommunevåpen, feira Fellesnemnda og Partssamansett utval (PSU) at ein er kome endå eit steg på vegen mot ein ny kommune.

Les vidare

Folketalet veks

Folketalet veks

I løpet av andre kvartal i år har både Voss og Granvin hatt auke i folketalet.

Les vidare

Resultat frå undersøking om lokaldemokratiet

Resultat frå undersøking om lokaldemokratiet

Resultata frå lokaldemokratiundersøkinga i Voss og Granvin er klare. Undersøkinga vart gjort mellom både innbyggjarar og folkevalde i mai, og vil bli gjennomgått og jobba med under eit felles kommunestyremøte 27. september.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: