Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Siste nytt frå helse og omsorg

Siste nytt frå helse og omsorg

Tillitsvalde og vernetenesta har laga nyheitsbrev nr 4 frå arbeidet med Voss herad i helse- og omsorgsgruppene. Der melder dei om spanande tider i avdelinga, og oppmodar tilsette til å delta aktivt i prosessen med å forma tenestene fram mot ny kommune. 

Les vidare

Listeforslag til kommunestyrevalet i Voss herad 2019

Listeforslag til kommunestyrevalet i Voss herad 2019

Her finn du ei oversikt over kva parti som har levert liste. Frist for å levere liste var 1. april kl 12. Listene er ikkje endelege, i den forstand at dei skal gjennom lovbestemd høyrings- og behandlingsprosess.

Les vidare

Politisk organisering for Voss herad

Politisk organisering for Voss herad

Fredag 5. april 2019 handsama Fellesnemnda den politiske organiseringa for Voss herad.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: