Kommuneplan

KOMMUNEPLAN

Val

VAL 2019

Politiske møte

POLITISKE MØTE

Heradsbloggen

HERADSBLOGGEN

Facebook

FACEBOOK

1. januar 2020 er Voss kommune og Granvin herad slått saman til ein ny, stor kommune, som strekkjer seg frå fjord til fjord. Arbeidet med samanslåinga er styrt av Fellesnemnda, som er sett saman av medlemer frå Voss kommunestyre og Granvin heradsstyre.

På denne sida vil du finna relevant informasjon, dokument og protokollar frå arbeidet med samanslåinga. Sida vert oppdatert fortløpande.


 

Førehandsrøysting 12. august - 6. september

Førehandsrøysting 12. august - 6. september

Er du folkeregistrert i ein anna kommune enn Voss må du hugse å førehandsrøyste. På valdagen 9. september kan du kun røyste i heimkommunen din!

Valstyret i Voss herad har vedteke at Voss skal ha 6 stader der du kan førehandsrøyste, i tillegg til alle institusjonar og heimerøysting.

Les vidare

Invitasjon til felles markering av nytt herad

Invitasjon til felles markering av nytt herad

I 2020 slår Granvin herad og Voss kommune seg saman, og etablerar Voss herad. For å markere denne hendinga vil Voss herad arrangere festhelg 29. februar til 1. mars 2020. I tillegg ynskjer me å invitere lag og foreiningar til å vera med å bidra med tiltak eller arrangement gjennom året, som kan byggja fellesskapskjensle, kultur og identitet. Dette kan til dømes vera ein konsert, ei utstilling, eit kurs eller ein felles fjelltur.

Les vidare

Siste nytt frå HR og innovasjon

Siste nytt frå HR og innovasjon

Den nye staben HR og Innovasjon byrjar å ta form. Avdelingsleiar er tilsett, og dei fleste rådgjevarane er på plass.

Les vidare

Alle nyhendeartiklar: